11e opleiding Antroposofische Diagnostiek Gespreks- en Psychotherapie2021-2022.pdf

 

 

 

Tiende Post – Academische Opleiding Antroposofische Diagnostiek, Gespreks- en Psychotherapie van de NVAP in samenwerking met de Academie Antroposofische Gezondheidszorg

De Opleiding Antroposofische Diagnostiek, Gespreks- en Psychotherapie is bedoeld voor regulier opgeleide psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, orthopedagogen, pedagogen, en maatschappelijk werkers.

Deze opleiding is een geheel van bijna 3 jaren:
Het eerste jaar is de Interdisciplinaire basismodule aan de Academie Antroposofische Gezondheidszorg met in totaal 20 scholingsdagen
Het tweede en derde jaar zijn een vervolg op de basismodule met 11 beroeps-specifieke scholingen op donderdagen en 5 interdisciplinaire scholingsdagen op vrijdagen.

Klachtenregeling NVAP Opleiding.

De klachtenprocedure van de Academie behoort bij de Basismodule en de Academie, wat betreft de financiële regeling.

Toetsing en certificering:

 • Aanwezigheid van 85 % op de scholingsdagen
 • De student maakt een portfolio van de opleidingsdagen aan de hand van een vraagstelling
 • De student werkt een thema uit tot een eindpresentatie

Inhoud van het tweede en derde jaar:
Verdieping van de antroposofische mensvisie vindt plaats langs de volgende thema’s:

 • De 12-heid: De mens als kosmisch wezen:lichaamsbouw,zintuigen, deugden en ik-richtingen.
 • De 7-heid: De werking van de planetensferen in de organen, de levensprocessen en de levensloop.
 • De 4-heid: Inzicht in losraken en verdichting van de vier wezensdelen.
 • De 3-heid: Inzicht in ‘het uit elkaar raken van denken voelen en willen’ in deze tijd.
 • De levensloop met de omvormingen van de wezensdelen naar gewaarwordingsziel, verstands -gemoedsziel en bewustzijnsziel. .
 • Verwerken: herinneren en vergeten en verwerking van traumatische gebeurtenissen.
 • Sociale en anti -sociale impulsen: bewustwording van en omgang met deze krachten in de mens.
 • Mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten, verschillen tussen de geslachten in denken, voelen en willen, vraagstuk van de relaties.
 • Karma en reïncarnatie: De werkingen van karma, het leven na de dood, op weg naar een nieuwe incarnatie en drempelproblematiek.
 • Wezens: de werking van de geestelijke wezens, de werking van het kwaad en de transformatie daarvan.

Psychopathologie en psychotherapie:

Beroeps-specifiek op tien donderdagen:

 1. Hechtingsstoornissen en verstandelijke beperking.
 2. Heilpedagogische constitutiebeelden.
 3. Visie op diagnose en 6 stappen plan (samen met de verpleegkundigen).
 4. Angststoornissen.
 5. Depressieve stoornissen.
 6. Trauma en stressgerelateerde stoornissen.
 7. Persoonlijkheidsstoornissen.
 8. Psychotische stoornissen.
 9. Somatoforme stoornissen.
 10. De werking van wezens en omgang met tegenkrachten.

Interdisciplinair op vrijdagen: de deelnemer maakt een keuze van 5 thema’s:

 • Mensheids-en Bewustzijnsontwikkeling ( tijdgeestproblematiek) vrijdag 15 maart 2019.
 • Heilpedagogische constitutiebeelden interdisciplinaire begeleiding op vrijdag 24 mei 2019.
 • Hechtingsstoornissen en trauma op vrijdag 13 september 2019.
 • Orgaantypologie en psychiatrische problematiek op vrijdag en zaterdag 11 en 12 oktober 2019 ( wordt gewaardeerd als 2 keuze dagen).
 • Autismespectrumstoornissen op vrijdag 1 november 2019.
 • Disruptieve, impulsbeheersing en andere gedragsstoornissen( moeilijk te hanteren gedrag) op vrijdag 27 maart 2020.
 • Verslavingsproblematiek ook gokken, mobieltjes en games op vrijdag 15 mei 2020.

De scholing van de therapeut, ten behoeve van de ontwikkeling van het beroep vindt plaats op iedere scholingsmiddag ( donderdag zowel als interdisciplinaire scholingsdag) aan de hand van leerdoelen oefeningen, huiswerkvragen en zal beroepsspecifiek waar nodig voor orthopedagogen en gespreks- en psychotherapeuten gedifferentieerd worden.

Data van de opleiding:

De 11 donderdagen zullen gegeven worden op 31 januari, 21 februari, 28 maart, 25 april, 27 juni, 26 september, 31 oktober en 19 december 2019. In 2020: 30 januari, 27 februari en 28 mei.

Daarnaast de 5 vrijdagen interdisciplinair, zie hierboven genoemd als keuze op: 15 maart, 24 mei, 13 september, 11 en 12 oktober, 1 november 2019 en 27 maart, 15 mei 2020.

Kosten voor de vervolgopleiding ( 2e en 3e jaar: totaal 16 dagen) € 2.900 — inclusief koffie, thee en lunch. Gespreide betaling is mogelijk.

Plaats:
Kraaybeekerhof te Driebergen

Aanmeldingen:
www.academieag.nl

Informatie over de vervolgopleiding na de interdisciplinaire basismodule: Marjanke de Jong–Kuipers, Woudtzicht 3 , 2678 NG De Lier Telefoon: 015-3809457 of 06-15179825 Email email go